Нашите услуги

Услуги

ФРИГО СТОК разполага със сертифицирани складови бази в ключовите градове на България – София, Варна, Пловдив, Бургас и Благоевград. Складовете предлагат съхранение на всички видове хранителни продукти като месо, риба, плодове, зеленчуци, мляко, сладолед, яйца и тестени изделия. Складовете са лицензирани, покриват всички европейски изисквания , осигурени са с 24 часова охрана и видео наблюдение. Съхранението и обработката на стоките се извършва автоматизирано с интегрирана ERPсистема.

От месец юли 2014 е изцяло внедрена система за управление на склад с пълна проследяемост на стоката „DS – WMS“. Тя включва всички функции, покриващи основните дейности в склада като: приемане, поставяне, инвентаризация, изпълнение на поръчки, picking, експедиция. Тя е разработена специално за нуждите на „Фриго Сток“ от екипа на Стедо Софт http://stedosoft.com/

Логистика

ФРИГО СТОК разполага със  специализиран автотранспорт за превоз на товари с температурен контрол и притежават нужните разрешителни и удостоверения от ДВСК.
Фирмата осигурява пълно логистично покритие на територията на България както и притежава лиценз за международен транспорт.
Качеството на услугите свързани със съхранение и транспортиране се осигурява с внедрени добри практики и квалифициран персонал.

Съхранение

Товаро-разтоварни / съхранение
Всички складови дейности се извършват в температурно контролирана среда – в съответствие с изискванията за съответния продукт.

Складови операции
*Товарно разтоварни операции
*Складиране на продукти под температурен режим -25÷ 8°С, и сух склад +10°÷+20°С
*Комисиониране на заявки съгласно изискванията на клиентите по артикули, партиди и срокове на годност
*Фолиране на палети, пакетиране, етикетиране, печат и лепене на стикери, подготовка

Документална обработка
*Заприхождаване на приета стока по артикули, партиди и срокове на годност. Приемане на заявки /по и-мейл/
*Изписване на заявки, стокови разписки, приемо-предавателни протоколи и др.документи съгласно изискванията и формата на клиентите

Доставка на готовите заявки до склад или магазин по дневни и седмични графици

Палет мениджмънт
*Водене на отчетност и връщане на празни палета и амбалаж към клиентите

Месечна инвентаризация на стоките в нашите складове
*Месечна и при поискване инвентаризация на стоките в нашите складове
*Въведената ERP система позволява извършването на пълен контрол, проследимост и отчетност на извършваните логистични операции.

Меню