Складова база

 

Грийн лоджистикс като фирма, осигуряваща пълен набор от лизингови услуги, предлага на клиентите си следните услуги:
наем на пространство за съхранение
наем на офис
наем на машини за съхранение (електрически и палетни камиони, обхват камиони, почистващи машини, опаковащи машини и т.н.)наем на съоражения за съхранение (всякакви видове стелажи, маси, кантари и т.н.)
наем на празни стоки (обикновени пластмасови и дървени европелети под наем на ден, хигиенизиращи пластмасови плочи и големи PVC кутии и т.н.)
наем на ICT (преносими скенери, специални здрави принтери за етикети и т.н.)
наем на разпродажни цени на консумативи (всякакви видове високотехнологични опаковки за палети за специфични стоки, марково/предпазно/термоиздръжливо тиксо, етикети и т.н.)
възможност за изхвърляне на боклук (органичен, разделно изхвърляне на фолиа, хартия, метал, дърво)
поддръжка на терена (включително и при снеговалеж) – почистване на паркоместа, косене на трева и тревни площи
предоставяне на компетентен персонал с цел извършване на складови дейности, независими инвентари, VAS

 

FRIGO STOCK operates in:

3 200 палетни места на стелажна система с товароносимост до 1 тон на палетно място, намиращи се в клас А база в София, близо до западната дъга на Околовръстен път
500 кв.м. офис площи, разпределени на 2 етажа в 12 климатизирани офиса с кантини на всеки етаж
3500 кв.м. паркинг пространство с опция за стоки и амбалаж, позволяващи складиране на открито
24/7 жива охрана и СОТ услуга за офиси и склад
Контролни електромери за всеки офис
Управление на наетите площи (почистване, поддръжка и др.)
4 хидравлични рампи
1 хидравлична рампа за разтоварване на бусове
1 рампа за разтоварване на малки транспортни средства
1 рампа за достъп директно до нулево ниво на склад
Подходящ за складиране и крос-док операции за храни, нехрани, шоколадови и захарни изделия, безалкохолни и алкохолни напитки оборудване, документни архиви
Ние предоставяме тук възможност за наем на складови площи, ТРО, пикинг изпълнение по заявка на клиента, складиране на палетно място на ден или на месец, пакетиране, етикетиране както и наем на офиси и паркинг места

Складовата база е разположена в София, в близост до източната дъга на Околовръстен път, между двете магистрали към Варна и към Бургас.
5000 палетни места в две камери, съоръжени с гео-термална система за поддържане целогодишно на постоянна температура между 10 С и 18 С за складиране на храни и нехрани върху стелажна система.
1400 палетни места в 8 хладилни зали за съхранение на охладени и дълбоко замразени храни с допълнително 400 кв.м. пикинг зони под температурен контрол.
1000 палетни места, 6 камери и 1200 кв.м., оборудвани със системи за специализиран температурен контрол, лицензирани за съхранение и обработка на фармацевтични и лекарствени продукти.
800 палетни места, 900 кв.м. в две зали, пригодени за съхранение на документни архиви
800 кв.м. офис пространства, снабдени със санитарни съоръжения
3000 кв.м. паркинг пространства с опция за съхранение на стоки и амбалаж, позволяващи складиране на открито
24/7 жива охрана и СОТ услуга за офиси и склад и управление на наетите площи (почистване, поддръжка и др.)
6 хидравлични рампи; 1 тежкотоварен 1.4 тона асансьор, достигащ до 4-те складови етажа на сградата; достъп до склада от нулево ниво
Подходящ за складиране и крос-док операции за храни, нехрани, фармацевтични  лекарствени продукти, шоколадови и захарни изделия, безалкохолни и алкохолни напитки оборудване, документни архиви в сухи складове със система за поддържане на температурата и хладилни камери за охладени и дълбоко замразени продукти
Ние предоставяме тук възможност за наем на складови площи, ТРО, пикинг изпълнение по заявка на клиента, складиране на ден или на месец, пакетиране, етикетиране както и наем на офиси и паркинг места

Складиране под температурен режим

Нашата хладилна-складова база разполага с 5 отделни камери, всяка една с индивидуално управление за температурен режим от -25 до +5 градуса. Общият капацитет е 3500 палето-места, разположени на 1500кв. метра площ върху стелажи.

Сух Склад

Базата разполага с 150 кв. метра склад без контролирана температура, подходящ за всякакъв вид стока, позволяващ съхранение на повече от 300 палето-места.

Рампи

Базата разполага с четири хидравлични и две статични рампи, позволяващи паралелното товарене и разтоварване на четири товарни автомобила с капацитет до 25 тона.

Предосатвяни услуги

Ние предлагаме наем на складови площи, крос-док, складиране на палетно място на база ден или месец, Услуги с добавена стойност, Офиси и Паркинг пространства

Базата е подходяща за храни, нехрани със сух режим, температурно контролиран и дълбокозамразяване режим на съхранение

Меню