Хъб Благоевград

  • 20 палетни места в 1 хладилна зала за съхранение на дълбоко замразени храни върху стелажна система.
  • 10 палетни места, в една зала, пригодени за съхранение на храни и нехранителни продукти без специфичен температурен режим на съхранение
  • Склада няма хидравлични рампи и паркинг пространства
Меню