База Варна

Хладилен склад ФРИГО СТОК се намира в гр. Варна, Западна Промишлена Зона, ул. „Перун”

Складовете са лицензирани под номер BG0303023.

  • 780+980 палетни места в 3 хладилни зали за съхранение на дълбоко замразени храни върху стелажна система с допълнително 600 кв.м. пикинг зони под температурен контрол.
  • 140 палетни места в 3 хладилни зали за съхранение на охладени храни върху стелажна система.
  • 340 палетни места, в една зала, пригодени за съхранение на храни и нехранителни продукти,без специфичен температурен режим на съхранение
  • 4000 кв.м. паркинг пространства с опция за съхранение на стоки и амбалаж, позволяващи складиране на открито
  • 7 хидравлични рампи; достъп до склада от нулево ниво
Меню