2PL

3PL

4PL

ФРИГО СТОК

Имаме повече от 20 годишна история на пазара, утвърждавайки се на една от лидерските позиции в България. Благодарение на дългогодишния си опит, фирмата е изградила стабилни взаимотношения със своите партньори – едни от най-големите производители в Европа, гарантирайки винаги най-доброто качество на своите клиенти.

Разполагаме с образцови складони бази в ключовите градове на България – София, Варна, Пловдив, Бургас и Благоевград. Фирмата притежава собствен специализиран автопарк, осигурявайки 100% покритие на логистичната мрежа в България. Обичуният персонал, внедрените програми за самоконтрол, осигуряват отлично съхранение и запазване на качеството на продуктите. Ключът на успеха на компанията е динамичното управление и силно мотивиран квалифициран персонал.

Държим на коректност и точност в изпълнение на заявките си.

Складова база
София

Хладилен склад ФРИГО СТОК се намира в гр. София, кв. Орландовци, ул. „Първа Българска Армия” 80.

Складовете са лицензирани под номер BG2203009.

 • Хладилен склад ФРИГО СТОК София се простира на 25 000 квадратни метра като общият обем на хладилния склад е 7 500 палетни места, с температури от +8 до -25 градуса. Изграден е и сух склад, който е с капацитет 4 000 палето места.
 • През месец март 2021г. предстои завършването и въвеждането в експлоатация на нова мултитемпературна логистична платформа с общ брой от 2200 студени и 4 000 сухи палетни места.Логистичният център е проектиран и се изгражда по най – високи европейски стандарти, напълно автоматизиран с исползване на най-нови технологии – релси, асансьори и конвейери които позволяват склада да работи напълно автоматично без намесата на човека.
 • Ще бъде оборудван с 20 товаро-разтоварни рампи, стелажни системи с капацитет 10 000 палето – места и система за управление на цялостните логистични процеси.
 • Дългосрочно и краткосрочно складиране.
 • Кросс-док на пратки от клиента.
 • Прием и пикинг по заявка на клиент.
 • Складови услуги, транспортни услуги.
 • Предлагаме хладилен и не-хладилен транспорт, международен, въздушен, контейнерен, морски – като транспорти услуги.
 • Всички транспорти средства разполагат с необходимите разрешителни за транспорта на стоките.
 • Хладилните камиони снабдени с устройства с постояннен контрол на температурата.

Складова база
Варна

Хладилен склад ФРИГО СТОК се намира в гр. София, кв. Орландовци, ул. „Първа Българска Армия” 80.

Складовете са лицензирани под номер BG2203009.

 • 780+980 палетни места в 3 хладилни зали за съхранение на дълбоко замразени храни върху стелажна система с допълнително 600 кв.м. пикинг зони под температурен контрол.
 • 140 палетни места в 3 хладилни зали за съхранение на охладени храни върху стелажна система.
 • 340 палетни места, в една зала, пригодени за съхранение на храни и нехранителни продукти,без специфичен температурен режим на съхранение
 • 4000 кв.м. паркинг пространства с опция за съхранение на стоки и амбалаж, позволяващи складиране на открито
 • 7 хидравлични рампи; достъп до склада от нулево ниво
 • Дългосрочно и краткосрочно складиране.
 • Кросс-док на пратки от клиента.
 • Прием и пикинг по заявка на клиент.
 • Складови услуги, транспортни услуги.
 • Предлагаме хладилен и не-хладилен транспорт, международен, въздушен, контейнерен, морски – като транспорти услуги.
 • Всички транспорти средства разполагат с необходимите разрешителни за транспорта на стоките.
 • Хладилните камиони снабдени с устройства с постояннен контрол на температурата.

Хъб
БАНСКО

Хъб
СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Нашите клиенти

Нашите партньори

Меню